09/03 01:59 PM (23d)
npm start
09/03 01:59 PM (23d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/03 05:00 PM (23d)
npm start
09/03 05:00 PM (23d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/03 10:31 PM (23d)
npm start
09/03 10:31 PM (23d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 01:34 AM (23d)
npm start
09/04 01:34 AM (23d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 03:20 AM (22d)
npm start
09/04 03:20 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 04:36 AM (22d)
npm start
09/04 04:36 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 05:00 AM (22d)
npm start
09/04 05:01 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 06:47 AM (22d)
npm start
09/04 06:47 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 09:35 AM (22d)
npm start
09/04 09:35 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 11:28 AM (22d)
npm start
09/04 11:28 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 12:09 PM (22d)
npm start
09/04 12:09 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 01:30 PM (22d)
npm start
09/04 01:30 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 02:53 PM (22d)
npm start
09/04 02:53 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 04:28 PM (22d)
npm start
09/04 04:28 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 06:24 PM (22d)
npm start
09/04 06:24 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 07:11 PM (22d)
npm start
09/04 07:11 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 08:59 PM (22d)
npm start
09/04 08:59 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/04 10:13 PM (22d)
npm start
09/04 10:13 PM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 01:04 AM (22d)
npm start
09/05 01:04 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 02:05 AM (22d)
npm start
09/05 02:05 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 02:18 AM (22d)
npm start
09/05 02:18 AM (22d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 03:19 AM (21d)
npm start
09/05 03:19 AM (21d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 05:45 AM (21d)
npm start
09/05 05:45 AM (21d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 07:34 AM (21d)
npm start
09/05 07:35 AM (21d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content
09/05 09:04 AM (21d)
npm start
09/05 09:04 AM (21d)

> build@0.0.0 start /home/nowuser/src
> serve ./content